Skansehuset


Huset er bygget i 1896 som hjem for en fiskerfamilie, der levede af at fiske i Grønsund og Østersøen.

Det ligger på Sortsø Skanse og heraf navnet Skansehus. Der er udsigt over Sortsø Gab fra alle dele af huset og i baghaven ligger Sortsø Fredskov.

Bag ved Skansehuset ligger det tidligere Sortsø Badehotel, der i dag er indrettet til lejligheder. Det ejes af Morten Knudsen, barnebarn af de tidligere ejer David Knudsen.

Nabohuset er Sortsø Badehotel, der blev bygget i 1910 og i mange år var det et kendt samlingssted for alle fra nær og fjern. Især var hotellet kendt for de stegte ål.

I 1947 overtog dyrlæge David Knudsen huset og boede der indtil sin død i 1993 sammen med hustruen Rikke Knudsen.

Skansehuset har egen bådebro, der går helt ud til sejlrenden, da den kraftige strøm i Sortsø Gab gør vandet dybt helt ind til land, lige hvor broen står.

VED ÅRHUNDREDESKIFTET opstod en mindre bebyggelse ved Sortsø Strand. Det ældste hus synes at være „Skansehuset" beliggende på Bøgevænget 7 fra 1896.

Jens Adamsen, der var fisker og samtidig drev et lille landbrug, opførte (1910) Sortsø Badehotel som en tilbygning til sit stuehus. Samtidig blev der opført en skovpavillon i den tilgrænsende skovkant. I skoven lå desuden - et nu forsvundet - teltformet og stråtækt ishus over en gravet grube.

I 1935 overtog datteren Helga og hendes mand Peter Christiansen ("Åle-Peter", sognerådsformand i Gundslev 1941-62) driften af badehotellet. 1960 solgte de badehotellet og byggede et lille hus (Bøgevænget 5) ved siden af hotellet.

Der er direkte udsigt til Farøbroen, der forbinder Falster med Farø og Sjælland.

Dyrlæge David Knudsen, der siden 1947 ejede Skansehuset, købte badehotellet (o. 1965) og drev det som restaurant indtil 1967, hvorefter bygningen anvendtes som lager for hans virksomhed „Sortsø Forlagsservice" og senere et kryds og tværs forlag Deres Forlag. Senere blev hotellet omdannet til tre lejligheder.

Omkring 1965 etablerede David Knudsen en campingplads ved hotellet. To gamle staldbygninger blev indrettet til hhv butik/bad og bestyrerbolig, mens den gamle pavillon anvendtes som fælleshus for campisterne. Campingpladsen blev nedlagt i begyndelsen af 70´erne.

Syd for „Skansehuset" blev der i 1930-erne bygget enkelte sommerhuse, og i 1960-erne gennemførtes en udstykning af det nuværende sommerhusområde: Sortsø Skanse.

Vis stort kortLokale nyheder

Temperatur

aktuel temperatur, daglig max/min

Sortsø Strand - lige nu

Udgiv

Udgiv indhold

Vejret nu

Sjælland

Ingen data
  • Ingen data
  • Temperatur: 7 °C
  • Vind: NØ (70°), 4.1 sekundmeter
  • Lufttryk: 1014 hPa
  • Rel. fugtighed: Rel. fugtighed: 87
  • Sunrise: 5:55 GMT
  • Sunset: 15:56 GMT
Observeret:
Fre, 23/10/2009 - 08:20