Sådan blev det stormflod


Sådan steg vandet i bælter og sund

Den 1. november ramte et yderst sjældent koblet vind- og havfænomen Danmark. Faktisk har vi ikke set magen i over 100 år.

Stormfloden i de indre danske farvande onsdag den 1. november 2006 var meget usædvanlig. To lavtryk, - ét over Vestnorge og ét over Østersøen - smeltede sammen og lå over de baltiske randstater. Samtidigt lå et højtryk vest for De Britiske Øer.

Resultatet var storm (vindstyrke 9-10) fra nord, både over Kattegat og over den centrale del af Østersøen. Det er ikke noget, vi oplever hver dag.

Langt de fleste storme over Danmark kommer fra vest. Det er også usædvanligt, at der er vind af stormstyrke over så stort et område samtidigt.

En prop i de indre farvande

De specielle vindforhold var skyld i den rekordhøje vandstand, vi oplevede; først i det sydlige Kattegat og Bælthavet og dernæst i farvandene syd for Bælterne.
Bælthavet blev så at sige udsat for 'dobbelt ild', idet vandet blev presset sydpå i Kattegat og samtidigt sydpå og vestpå i Østersøen. Derved blev der sat 'prop' i bælterne - vandet kunne ikke strømme igennem og hobede sig i stedet op.
Ved de mere normale (nord)vestenstorme bliver vandet i Østersøen presset østpå, så vi får lavvande syd for bælterne. Så kan højvandet i det sydlige Kattegat let strømme videre ind i den vestlige del af Østersøen. Men det var altså ikke tilfældet onsdag den 1. november.

Mere end en hundredeårs hændelse

Den maksimale vandstand i Bælthavet og det sydlige Kattegat var 10-15 centimeter højere end det højeste, der nogensinde er registreret. Det vil sige siden DMI begyndte at måle vandstand i 1880'erne.

Animation, som viser vandstanden i Kattegat, de indre danske farvande og den vestlige Østersø under stormfloden den 1. og 2. november 2006. Der er én time mellem hvert skridt.

Der er dermed samlet set tale om en hændelse, som forekommer sjældnere end en gang hvert hundrede år.
Højest stod vandet i Odense, hvor det toppede lige over to meter. Odense fjord er åben mod nord og derfor særligt hårdt ramt. Den generelle maksimalvandstand var ca. 1¾ meter.

Sådan steg vandet

Animationen ovenfor viser vandstanden beregnet med DMI's 3-dimensionelle havmodel DMI-BSHcmod. Højvandet bygges gradvist op - især i Storebælt, Lillebælt og Århus Bugt - samt på nordsiden af Djursland. Maksimalvandstanden beregnes til ca. 1,8 meter.
I løbet af fem-seks timer trængte vandet så langsomt gennem bælterne og omkring midnat var der højvande i Smålandsfarvandet, langs Sønderjylland østkyst og den tyske Østersøkyst.

Ud på de små timer løjede vinden af og vandstanden faldt igen til et mere normalt forhøjet niveau.

Sådan steg vandet

Artiklen er venligst stillet til rådighed af DMI—læs mere på se dmi.dk

Se yderligere om stormfloden på Alt om stormfloden 2006Lokale nyheder

Temperatur

aktuel temperatur, daglig max/min

Sortsø Strand - lige nu

Udgiv

Udgiv indhold

Vejret nu

Sjælland

Ingen eller få skyer
  • Ingen eller få skyer
  • Temperatur: 1 °C
  • Vind: N (350°), 5.7 sekundmeter
  • Lufttryk: 1026 hPa
  • Rel. fugtighed: Rel. fugtighed: 86
  • Sunrise: 5:39 GMT
  • Sunset: 16:15 GMT
Observeret:
Tor, 15/10/2009 - 04:20